Typy otázok

Ku všetkým typom otázok je možné pridať ľubovoľný obrázok.
Každá odpoveď v otázke môže obsahovať aj textový vstup.

  1. Otázka s výberom jednej možnosti
  2. Otázka s výberom viacerých možností
  3. Otázka s možnosťou vpísať text
  4. Škála od-do
  5. Otázka typu matica

Ukážkový dotazník s použitím všetkých typov otázok si môžete pozrieť v tomto dotazníku:

ukazka.dotaznicek.sk

dotx