Ako vytvoriť dotazník

Tento článok je praktickým návodom ako si vytvoriť dotazník. Jeho cieľom je Vám ponúknuť niekoľko užitočných informácií a rád ako postupovať pri vytváraní dotazníka.

1. Čo chcete dotazníkom zistiť, a na aký účel chcete získané informácie použiť.

V prvom kroku si napíšte čo presne potrebujete dotazníkom zistiť, aké informácie chcete získať, a ako chcete získané informácie použiť. Na základe toho si potom viete presnejšie určiť aké otázky budete potrebovať aby ste získali všetky potrebné informácie pre účel na ktorý budete chcieť získané informácie využiť. Tiež sa vďaka tomu vyhnete možno otázkam ktoré nepotrebujete pre svoj účel, a zbytočne by predlžovali čas a odrádzali respondentov od vyplnenia vášho dotazníka.

Každý prieskum by mal mať svoj prínos pre svoj účel a mal by v prvom rade poskytnúť cenné informácie pre plnenie ďalších cieľov či už v podnikaní, verejnej správe, alebo vedeckých výskumoch.

Príklad:

Čo chcem dotazníkom zistiť: Ako sú moji zákazníci spokojný s ponúkanými službami a aké vylepšenia by ich motivovali moje služby viac využívať. 

Na čo chcem získané informácie využiť: Získané informácie mi poskytnú spätnú väzbu na mnou ponúkané služby, a napovedia mi ako svoje služby ešte vylepšiť a aké benefity k ním pridať aby som moji a budúci zákazníci ich využívali častejšie a tak som zvýšil svoj finančný obrat z ponúkaných služieb.

Je oveľa jednoduchšie a správnejšie napríklad pripraviť marketingovú kampaň pre vaše produkty ak si viete zodpovedať otázky týkajúce sa vašich zákazníkov.  A preto presne na tieto otázky si musíte zodpovedať dobre pripraveným dotazníkom. Častou chybou je, že sa tieto kampane pripravujú skôr na základe domienok a predpokladov, namiesto toho aby sa vopred zozbierali a vyhodnotili tie najpodstatnejšie informácie, ktoré danú kampaň spravia omnoho efektívnejšou a často aj úspešnejšou.

Napr.: Kde nakupujú vaše výrobky, prečo ich kupujú, na aký účel, podľa čoho sa rozhodujú aký produkt kúpia, kto im pomáha alebo poradí si produkt kúpiť, či poznajú vašu značku a mnoho podobných otázok.

Získať tieto cenné informácie v dnešnej dobe internetu je jednoduché. Na internete si viete jednoducho lacno a efektívne spraviť vlastný dotazník, tak ako napríklad je to na našej službe na https://dotaznicek.sk . Preto sa netreba tváriť, že odpovede na potrebné otázky poznáme ale je potrebné len venovať časť svojho času vytvorením správneho dotazníka a doručením ho svojím potencionálnym zákazníkom.

2. Príprava otázok

Pri tvorbe otázok do dotazníka majte na pamäti, aby ste sa pýtali naozaj iba tie informácie ktoré vám budú prospešné,  a aby ste svojimi otázkami neodradili respondentov váš dotazník vyplniť. Tu je zopár základných rád ako vytvárať otázky:

  1. Otázky musia byť stručné, nesmú byť komplikované, musia byť jednoducho pochopiteľné
  2. Nepoužívajte zbytočne veľa otvorených otázok, na ktoré respondent musí písať vlastné odpovede.
  3. Pokiaľ to systém pre vytvorenie dotazníka umožňuje, použite vetvenie dotazníka. Napríklad podľa pohlavia môžete následne iné otázky klásť mužom a iné ženám. System dotaznicek.sk takéto podmieňovanie otázok inými otázkami umožňuje.
  4. Nepoužívajte v otázka slová a pojmy ktorým vaši respondenti nemusia rozumieť.
  5. Dajte si pozor aby ste vo svojich otázkach nepodsúvali odpoveď respondentovi, čo môže mať za následok zmanipulovanie odpovede a teda nie vierohodné informácie.

3. Prvý test správnosti otázok v dotazníku

Oslovte niekoho blízkeho napríklad kolegu alebo priateľov a položte mu vaše otázky. Otázky tento krát čítajte vy alebo aj respondent. Ak sa pri čítaní otázky zasekávate alebo vám neznie správne, pre-formulujte jej text. Overte si u vášho testovacieho subjektu ako danú otázku pochopil a či ju pochopil správne tak ako ste zamýšľali.

4. Výber formy a zostavenie dotazníka

Svoj dotazník môžete uskutočniť klasickou papierovou formou, čo je avšak v dnešnej dobe pomalé, neefektívne a pracne nakoľko by ste papierový dotazník museli fyzicky doručiť respondentom a následne ho aj manuálne vyhodnotiť.

Preto vám odporúčame si vytvoriť dotazník v prostredí internetu prostredníctvom služieb akou je napríklad dotaznicek.sk . Práve týmto spôsobom si môžete vytvoriť dotazník ktorý môžete poslať na e-mail, zdieľať na sociálnych sieťach alebo inou formou doručiť k svojim potencionálnym respondentom. Následne nemusíte dáta manuálne sumarizovať, keďže systém ich vyhodnotí za vás.

  1. Vymyslite jednoduchý a príznačný názov pre vás dotazník.
  2. Sformulujte úvodný text, kde objasníte čoho sa váš dotazník týka a prečo ste ho vytvorili.
  3. Sformulujte poďakovanie na záver dotazníka, aby ste dali vašim respondentom najavo, že si ceníte ich čas ktorý vám venovali.
  4. V prípade že dotazník robíte online, nastavte jeho vzhľad a ďalšie možné parametre ktoré vám systém umožňuje.

5. DISTRIBÚCIA

Pred samotnou distribúciou dotazníka vašim respondentom si ho znova otestujte na niekom vo vašom okolí. Ak budete s prvotným testom spokojný, rozpošlite dotazník menšej vzorke reálnych respondentov. Ak priebeh aj na tejto prvej vzorke bude spokojný a nezaznamenáte žiadne problémy, dotazy respondentov na nepochopené otázky, či negatívne odozvy, tak následne už môžete spokojne svoj dotazník publikovať pre všetkých vašich repondentov.

Ako získať respondentov, si môžete prečítať aj v tomto našom článku https://dotaznicek.sk/sk/ako-ziskat-respondentov-na-dotaznik/