Desať rád pre získanie respondentov pre Váš prieskum

Vytvorili ste si na eprieskum.sk prieskum, a potrebujete čo najviac respondentov? Prečítajte si tipy, ktoré sa osvedčili!

Všetky tipy sú univerzálne pre väčšinu prieskumov. V rámci Vášho dotazníka by ste mali mať dostatočný počet segmentačných otázok, ktoré Vám pomôžu vybrať spomedzi respondentov, ktorí sú pre Váš prieskum relevantní.

Napíšte na tému svojho prieskumu článok na blog ktoréhokoľvek spravodajského denníka.

Najnáročnejšiu, avšak spravidla najefektívnejšiu formu prezentácie Vášho dotazníka voči širokej verejnosti Vám zabezpečia blogy veľkých spravodajských serverov, na ktoré môžete začať písať zo dňa na deň. Zaujmite čitateľa vhodným titulkom, napíšte krátke a pokojne aj ľahko provokatívne úvahy na tému vášho prieskumu, a na záver umiestnite odkaz na Váš dotazník na dotaznicek.sk.

Aj keď sa Vám nepodarí pravdepodobne dostať Váš príspevok na titulnú stranu servera, rovnako získate stovky čitateľov (potenciálnych respondentov). Čudovali by ste sa, koľko ľudí blogy spravodajských serverov číta!

Vhodné blogy: blog.sme.sk, mediainfoservis.sk, eclanky.sk, pr-clanky.sk, aktualitycislo1.sk, seoclanky.sk, pr-clanok.eu, pr-clanky.blogspot.com, clankuj.info, firmy.lepsie.com, 123zoznam.info, reklamneclanky.sk, blog.topshopping.sk a mnohé ďalšie …

Poznámka: Ak máte svoj vlastný blog, môže byť výhodné zverejniť odkaz aj na ňom. Avšak ak Váš blog nenavštevuje aspoň 1000 návštevníkov denne, oplatí sa využiť skôr služieb veľkých spravodajských serverov.

KONTAKTUJTE online magazíny s žiadosťou o pomoc výmenou za poskytnutie výsledkov.

Výsledky prieskumov sú vďačnou témou nielen počas uhorkovej sezóny. Ak máte Váš prieskum na nejakú atraktívnu tému (sex, drogy, muži vs. Ženy, …), určite má zmysel kontaktovať redaktorov online magazínov so žiadosťou o spoluúčasť na realizáciu prieskumu, výmenou za poskytnuté výsledky.

Z hľadiska propagácie dotazníkov sú najvhodnejšie menšie až stredné magazíny s návštevnosťou v rádoch jednotiek až desiatok tisíc ľudí denne (väčšie magazíny budete mať pravdepodobne problém presvedčiť).

Nezabudnite, že dnes už existujú aj weby orientované na seniorov!

Využite naplno FACEBOOK!

Najvýznamnejším zdrojom respondentov (rádovo okolo 15%) je dlhodobo sociálna sieť Facebook. Ak máte dostatok priateľov (50 +), môžete skúsiť spustiť “snehovú guľu” v podobe “žiadosti o vyplnenie dotazníka a rozoslanie všetkým ďalším priateľom”.

Niektorí zadávatelia prieskumov na eprieskum.sk vytvárajú pre svoje prieskumy tiež “fanúšikovské” stránky, kde so svojimi respondentmi komunikujú a prezrádzajú prípadne aj nejaké “zákulisné” informácie. Facebookovej “Fanstránky” sú cenným zdrojom nielen respondentov, ale predovšetkým kvalitnej spätnej väzby.

Ako možnú metódou získavania respondentov, je zdieľanie odkazu na dotazník v rámci cudzej “Fanstránky”. Pokúste sa dohovoriť s administrátorov fanstránek, ktoré sa venujú Vášej téme, či by neboli ochotní zdieľať odkaz na Váš dotazník. V extrémnych prípadoch môže byť riešením aj nákup odkazu napr. prostredníctvom Webtrhu (nečakajte však zázraky – ak si kúpite uverejnenie odkazu na nevyhranené fanstránke, zodpovie ho maximálne 0.01 – 0.1% fanúšikov, prevažne študentov SŠ).

Prispievajte do diskusie POD RELEVANTNÉ ČLÁNKY

Ak nájdete niekde zaujímavý článok, ktorý sa týka témy Vášho prieskumu, relevantne ho okomentujte a doplňte ho o odkaz na Váš dotazník. Rešpektujte pritom pravidlá diskusie a zvyklosti na danom serveri – ak si prevádzkovateľ vyslovene neželá zasielanie odkazov do diskusie, zbytočne ho nedráždite. Vždy tiež uveďte účel zberu dát a čo budete chcieť zistiť.

V mnohých prípadoch (najmä na blogoch) je odkaz na Váš dotazník lepšie prijímaný, ak sa ešte PRED publikovaním odkazu dohodnete s autorom článku (prípadne sa môžete skúsiť dohodnúť s autorom článku v zmysle rady č 2).

Tip: Relevantné články nájdite pomocou Googlu, a to zadaním názvu Vášho prieskumu. Ak žiadny relevantný článok týmto spôsobom nenájdete, veľmi pravdepodobne máte vymyslený zlý názov dotazníka.

PODEĽTE SA O ODKAZ na chate

Akokoľvek sú chaty “mŕtve”, stále na ne chodia stovky až tisíce ľudí. Vyberte si miestnosť s najväčším množstvom znudených ľudí, a zabavte ich svojim dotazníkom. Rešpektujte pravidlá daného chatu – ak je chat moderovaný, opýtajte sa moderátora, či môžete odkaz zverejniť.

Tip: Väčšina moderátorov z moderovania nemá viac než prestíž a úctu ostatných, polechtajte ich ego!

POŽIADAJTE O POMOC ORGANIZÁCIE A WEBY, ktoré sa zaoberajú otázkou VÁŠHO PRIESKUMU

Najmä v prípade prieskumov v neziskovej alebo dokonca dobročinné sfére môže byť najefektívnejším spôsobom získania respondentov kontaktovanie organizácií alebo webov, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Či už sa jedná o skautské oddiely, domovy dôchodcov, útulky pre zvieratá alebo malé nemocnice, vždy existuje veľká nádej, že Váš dotazník odovzdajú návštevníkom svojich stránok.

Oslovte svojho respondenta cez email

V niektorých prípadoch sa nevyhnete zaslaniu emailov priamo jednotlivým respondentom, najmä ak napríklad budete chcieť mapovať názory drobných podnikateľov. Kontakty nájdete v databázach firiem typu adresarfiriem.sk

Každá firma sa pochopiteľne snaží uchrániť svoje interné dáta pred konkurenciou a veľmi nerada dostáva na email správy, ktoré jej neprinesú zisk. Pri komunikácii preto tieto skutočnosti majte na pamäti, a prispôsobte im obsah a formu žiadosti – nezabudnite uviesť účel a cieľ Vášho prieskumu, rozsah využitia získaných dát a zdroj, z ktorého ste získali kontakt. Ak budete rozosielať hromadný email na viac adries, uistite sa, že emailové adresy vkladáte do poľa “skrytá kópia” (Bcc) – máločo otrávi potenciálneho respondenta viac ako fakt, že je jeho emailová adresa v zozname spoločne s ďalšími stovkami iných emailových adries.

V prípade vykonávania prieskumov vo firmách by mal byť dotazník neverejný (bez zverejnenia výsledkov respondentom), zároveň by dotazník nemal obsahovať reklamu (vzhľadom ku kontextu by sa pravdepodobne zobrazila reklama na konkurenciu oslovenej firmy).

Poznámka: Ak bude Váš dotazník čisto na nekomerčnej báze (napr. za účelom napísania diplomovej práce), nemusíte sa obávať obvinenia z “rozosielania nevyžiadaných obchodných oznámení”.

Oslovte svojho respondenta osobne.

Hoci je hľadanie respondentov na internete časovo značne efektívne, existujú skupiny respondentov, ktoré najlepšie získate v “offline svete” – či už sa jedná o úzkej skupiny respondentov (napr. obyvatelia jednej dediny, zákazníci cukrární v jednej štvrti, návštevníci festivalu) alebo skupiny respondentov , ktoré sa na internete príliš nevyskytujú (seniori). Vytvorte si papierovú verziu dotazníka a vyrazte medzi ľudí!

Tip: Ak máte iPad alebo iný tablet, nie je nič jednoduchšie ako vyjsť medzi ľudí a začať vypĺňať v teréne.

MAXI PERCENTO ÚSPEŠNE vyplnených dotazníkov

Z dlhodobých štatistík (vzorka 5200 dotazníkov) vyplýva, že dotazník vyplní v priemere cca 57% ľudí, ktorí si zobrazia jeho titulnú stránku (= kliknú na neho). Menej ako 40% úspešnosť má cca 30% dotazníkov, naopak 20% dotazníkov dosahuje úspešnosť vyššia ako 80%.

Hoci úspešnosť vyplnenia určujú tiež faktory, ktoré zrejme nebudete mať možnosť príliš ovplyvniť (téma dotazníka, dĺžka), niečo pre zvýšenie úspešnosti predsa len urobiť môžete.

Najdôležitejšie je skúsiť si dotazník cvične niekoľkokrát vyplniť, a skúsiť sa pritom vžiť do pozície rôznych skupín respondentov. U každého “typového respondenta” sa potom pri každej otázke skúste zamyslieť, či nebude mať problém otázku zodpovedať (vyberie si z ponúkaných odpovedí) a od neho budete vôbec odpoveď potrebovať (skôr než nepovinné otázky používajte vetvenia dotazníka a preskakujte otázky, na ktoré daný respondent nemusí alebo dokonca nemá odpovedať). Ak si nie ste istí, či si respondent bude schopný vybrať z ponúkaných odpovedí, ponechajte možnosť vpísania vlastnej odpovede.

Úspešnosť vyplnenia môžete zvýšiť tiež vhodným úvodným textom (nesmie byť Nič nehovoriaci a zároveň nesmie byť príliš dlhý) alebo skrytím reklamy plateného balíka (určité percento ľudí miesto vyplnenia dotazníka klikne na kontextovú reklamu, určité percento ľudí reklama odradí už “z princípu” a niektorí v rýchlosti nenájdu tlačidlo pre začiatok vyplňovanie a zmätení odídu).