Vyberte si svoj plán

Limit odpovedí

Počet dotazníkov

Počet otázok

Presmerovanie respondenta na web

Bez reklamy po odoslaní dotazníka

Vlastné logo (branding)

E-mail pozvánky

Preposlanie vyplnených dotazníkov do mailu

Webová stránka s výsledkami dotazníka

Technická podpora

FREE

0

mesačne

700

5

20

100 / mesiac

EASY

12

mesačne

1000

neobmedzene

neobmedzene

500 / mesiac

Základná

PREMIUM

24

mesačne

10 000

neobmedzene

neobmedzene

15 000 / mesiac

Základná

UNLIMITED

54

mesačne

neobmedzene

neobmedzene

neobmedzene

30 000 / mesiac

Prioritná

WordPress Pricing Table Plugin

( Ceny sú uvádzané vrátane 20% DPH. Služby si môžete objednať po prihlásení do nášho systému. )

 

Vytváranie dotazníka

 • vytváranie kópií dotazníkov
 • predpripravené vzory dotazníkov
 • 13 typov otázok
 • voľba zobrazenia otázok : všetky naraz alebo postupne
 • plugin na zdieľanie na sociálnych sieťach
 • nastavenie povinnosti zvolenia odpovede v otázke
 • export pre tlač dotazníka
 • logika v dotazníku – preskakovanie otázok na základe predošlých odpovedí

Vzhľad

 • výber z grafických šablón
 • možnosť úpravy farieb
 • možnosť upraviť texty tlačidiel
 • vloženie multimédií k otázkam
 • úprave úvodného textu a textu po vyplnení dotazníka
 • možnosť zvoliť vlastnú url adresu (subdoménu)

Nastavenie dotazníka a analýza výsledkov

 • manuálne a automatické nastavenie zapnutia a vypnutia zberu odpovedí
 • ochrana dotazníka heslom
 • možnosť zvoliť obmedzenie prístupu k dotazníku iba pre jedinečné IP adresy
 • zabezpečenie dotazníkov (SSL)
 • súhrnná štatistika dotazníka
 • okamžité spracovanie výsledkov v reálnom čase
 • grafy (koláčový, stĺpcový)
 • filtrovanie na základe otázok a ich odpovedí
 • prezeranie jednotlivých vyplnených dotazníkov
 • možnosť vymazať konkrétny vyplnený dotazník