Ako získať stratené heslo

Heslá užívateľov sú v databáze uložené iba v podobe zašifrovaného odtlačku – to znamená, že nikto nemá možnosť hesla prečítať alebo zneužiť. V prípade, že svoje heslo zabudnete, je potrebné ho zmeniť prostredníctvom tohto formulára ktorý vyvoláte stlačením tlačidla “Zabudli ste heslo?”

Je možné urobiť krížové vyhodnotenie otázok?

Áno, krížové vyhodnotenie otázok je možné vykonať pomocou filtra. A to tak že zadáte otázku a odpoveď podľa ktorej chcete filtrovať výsledky. Vo vyhodnotení tak budú výsledky iba z tých dotazníkov pri ktorých táto odpoveď bola vybraná.

Čo je to subdoména?

Subdoména je pod-doména našej domény. Napríklad na stránke www.dotaznicek.sk si môžete vytvoriť dotazník so subdoménou “test”. Takáto subdoména bude mať potom adresu test.dotaznicek.sk. Potom váš dotazník sa bude zobrazovať aj na adrese http://test.dotaznicek.sk

Zmazanie vyplnených dotazníkov

V priebehu prieskumu máte možnosť vymazať prijaté odpovede. V zozname vyplnených dotazníkov, môžete zmazať jednotlivé vyplnené formuláre.

Aké sú spôsoby zobrazenia otázok?

V našom systéme más na výber z možností zobraziť všetky otázky naraz alebo postupne. Túto voľbu nastavíte v časti nastavenia pri vybranom dotazníku.

Čo sa zobrazí po vyplnení dotazníka

Po vyplnení dotazníka sa zobrazí text ktorý nastavíte v časti „Úvod a poďakovanie“. Tiež máte možnosť nastaviť aj presmerovanie na konkrétnu stránku po vyplnení dotazníka. Tieto voľby nastavíte v časti nastavenia pri vybranom dotazníku.

Ako nastavím vetvenie dotazníka / Logiku dotazníka

Vetvenie / Logika dotazníka sa v našom systéme nastavuje takzvanými skokmi. To znamená že v otázke ktorá má na základe výberu odpovede rozhodnúť o ďalšom smerovaní dotazníka, nastavíte v karte Logika na základe ktorej odpovede sa má vykonať skok na konkrétnu otázku. To znamená že ak respondent označí odpoveď ktorá má nastavený skok, ďalšia otázka v dotazníku bude až tá do ktorej bol tento skok definovaný. Otázka do ktorej chcete zvoliť skok musí vždy nasledovať v dotazníku až za otázkou ktorá má nastavenú LOGIKU. Viac v článku tu.