V nasledovnom obrázku sú zobrazené všetky typy otázok.
Ku každému typu je možné pridať obrázok alebo youtube video. Otázky majú aj ďalšie možnosti nastavenia ako napríklad:
maximálny počet odpovedí, podmienka zobrazenia, povinnosť vyplnenia, náhodne poradie odpovedí atď.
Ukážkový dotazník si môžete pozrieť na ukazka.dotaznicek.sk