Vyplnené dotazníky rovno na Váš e-mail

Vedeli ste, že v našej dotazníkovej službe si môžete nastaviť automatické odoslanie vyplneného dotazníka na váš e-mail? Do e-mailu Vám náš systém pošle aj PDF prílohu v ktorej sa nachádza vyplnený formulár dotazníka, ktorý Váš respondent odoslal.

Nastavenie preposielania vyplnených dotazníkov nájdete v časti „Nastavenia“ a konkrétne nastavenia sa volá „Notifikácie o odoslaní dotazníka“.

Táto funkcionalita má skvelé možnosti využitia a tak Vám ponúkame zopár príkladov.

Ak používate online dotazník ako prihlasovací formulár, budete môcť účastníkov obratom kontaktovať a poskytnúť im ďalšie informácie.

Ak posielate klientom dotazník po nákupe vo vašom obchode, aby ste zistili ako boli s nákupom spokojný. Vďaka tomu, že po vyplnení dotazníka ho dostanete e-mailom, môžete pohotovo reagovať na prípadnú nespokojnosť alebo negatívnu skúsenosť a zamedziť tak strate zákazníka.

Ak používate náš systém ako vstupný dotazník a formulár pre uchádzačov o zamestnanie, môžete rýchlo osloviť uchádzača, ktorý prejavil záujem u Vás pracovať. Hlavne je to dôležité keď o kvalitného zamestnanca treba bojovať na trhu práce.

V skratke sa dá povedať, že je to super funkcionalita hlavne ak potrebujete na získané odpovede od respondentov rýchlo a pružne reagovať.