Dotazník spokojnosti zákazníkov

Získať spätnú väzbu od vašich zákazníkov vám môže priniesť nové informácie, nápady na inovácie vašich produktov a služieb. Zistíte čo majú zákazníci na vašom produkte radi, alebo čo im chýba, a tak možno aj získate konkurenčnú výhodu. Vďaka spätnej väzbe od zákazníka budete mať vždy prehľad o tom ako vás vaši zákazníci vnímajú a čo od vás očakávajú.

Zákaznícky pohľad vám umožní vidieť vaše produkty inými očami a často aj zachytiť maličkosti, ktoré by ste si vy alebo vaši zamestnanci ani nevšimli. Ak sa na ich názor opýtate určite vám radi spätnú väzbu poskytnú a ešte budú mať pocit, že máte záujem zlepšovať váš produkt aj podľa ich predstáv.

Možno na základe prieskumu medzi zákazníkmi len zistíte, že všetko funguje dobre a zákazníci sú nadmieru spokojní. Tieto pozitívne ohlasy môžete ďalej využiť pri propagácii vašej firmy. Budete môcť prezentovať pozitívne čísla a grafy o vašom podnikaní.

Zopár príkladov na dotazník spokojnosti zákazníkov:

  • Hodnotenie vašich webových stránok – webové stránky firiem často majú rôzne podoby a nie vždy sú dostatočne prehľadné pre ich návštevníkov. Prípadne sa chystáte alebo ste už spustili vašu novú web stránku a chcete ju čo najviac prispôsobiť potrebám vašich klientov
  • Hodnotenie predajcu alebo obchodného zástupcu – vaši predajcovia alebo obchodní zástupcovia sú tvárou vašej firmy, a práve spôsob akým komunikujú so zákazníkmi vytvára obraz o vašej spoločnosti. Vďaka informáciám z dotazníka zistíte napríklad či nie je potrebné zmeniť spôsob komunikácie alebo preškoliť vašich zamestnancov.
  • Spätná väzba na obchodné stretnutie alebo pohovor – krátkym dotazníkom môžete zistiť aký dojem mali vaši klienti alebo obchodní partneri z vašej nedávnej schôdzky. Môžete získať podnety ako viesť v budúcnosti ďalšie schôdzky.
  • Spokojnosť s technickou podporou – v rámci dotazníku môžete zistiť či technická podpora, ktorú ste poskytli vašim klientom bola adekvátna a či vaši zákazníci boli s informáciami spokojní alebo im nebolo úplne jasné riešenie, ktoré im bolo poskytnuté.

Záver

Dotazník spätnej väzby je jedným z najefektívnejších nástrojov pre vývoj a manažment vašich produktov a komunikácie s vašimi klientmi. Poznať názor a potreby zákazníka je neoceniteľnou informáciou pre vaše podnikanie.