Vetvenie dotazníka / Logika dotazníka

Pri vytváraní dotazníka môže často vzniknúť potreba niektoré otázky zobraziť iba určitej skupine respondentov. Napríklad ak potrebujete zistiť ako bol zákazník spokojný s vaším produktom, ale odpoveď na túto otázku …