Dotazník spokojnosti zamestnancov

Online dotazník je najrýchlejší a zároveň najideálnejší spôsob získavania spätnej väzby. Dotazník môžete použiť napríklad pri pracovných pohovoroch, zisťovaní motivácie zamestnancov, prípadne iných aspektov týkajúcich sa ich pracovného prostredia.

Vhodnými podnetmi na realizáciu prieskumov medzi zamestnancami sú napríklad: organizačná zmena, zmena interiéru pracoviska, zavádzanie nových benefitov, zlúčení firiem a podobne.

Dôvodov pre ktoré by ste mali chcieť aby vaši zamestnanci boli spokojní je niekoľko.

  • Zamestnanci majú výrazný vplyv na to ako je vaša spoločnosť vnímaná vašimi zákazníkmi. Nespokojní zamestnanci môžu svojím konaním práve z dôvodu nespokojnosti mať zlý vplyv na zákazníka čo môže poškodiť vaše podnikanie.
  • Ak je zamestnanec spokojný býva často aj lojálny. Vďaka prieskumu spokojnosti zamestnancov môžete často podchytiť ich aktuálne problémy, prípadne ponúknuť im vhodné benefity práve na základe ich preferencií.
  • Spokojnému zamestnancovi záleží na firme a jej rozvoji.
  • Spokojní zamestnanci majú vyššiu produktivitu práce.

Pri zostavovaní dotazníka je potrebné si najprv stanoviť ciele, čo chceme na základe dotazníka zistiť. Je vhodné v rámci dotazníka aj tieto ciele prezentovať zamestnancom, aby mali vyššiu motiváciu dotazník vyplniť čo najpresnejšie. Názory zamestnancov sa môžu časom a vzhľadom na rôzne faktory meniť, preto je vhodné zamestnanecké prieskumy opakovať a aktualizovať.

Typy zamestnaneckých prieskumov:

  • Prieskumy spokojnosti – identifikujú hlavné príčiny (ne)spokojnosti. Používajú sa na zvýšenie produktivity, spokojnosti s prácou a lojality.
  • Prieskumy postojov a názorov – identifikujú hlavné príčiny postojov a názorov na pracovisku a zároveň dávajú možnosť vyjadriť sa anonymne tým zamestnancom, ktorí nemajú veľa iných príležitostí povedať svoj názor.
  • Hodnotenia 360 – zachytávajú spätnú väzbu spolupracovníkov – podriadených, kolegov, manažérov a nadriadených z bezprostredného pracovného okolia hodnoteného. Poskytujú priestor aj na sebahodnotenie.
  • Výstupné rozhovory – získava sa nimi cenná spätná väzba od zamestnancov, ktorí opúšťajú firmu. Údaje zároveň slúžia na znižovanie fluktuácie.