Dotazník spokojnosti zamestnancov

Online dotazník je najrýchlejší a zároveň najideálnejší spôsob získavania spätnej väzby. Dotazník môžete použiť napríklad pri pracovných pohovoroch, zisťovaní motivácie zamestnancov, prípadne iných aspektov týkajúcich sa ich pracovného prostredia. Vhodnými …