Vetvenie dotazníka / Logika dotazníka

Pri vytváraní dotazníka môže často vzniknúť potreba niektoré otázky zobraziť iba určitej skupine respondentov. Napríklad ak potrebujete zistiť ako bol zákazník spokojný s vaším produktom, ale odpoveď na túto otázku potrebujete iba od respondentov, ktorí si už tento produkt zakúpili. Na to použijete predradenú otázku kde sa respondenta opýtate či si už váš produkt zakúpil, a otázky spojené s vaším produktom zobrazíte len tým respondentom, ktorí označia že si produkt zakúpili.

Náš moderný systém pre tvorbu online dotazníkov Vám umožňuje vetvenie dotazníka (resp. preskakovanie otázok) na základe toho ako váš respondent vyplnil predošlé otázky. Môžete tak respondentom dávať len také otázky, ktoré sa vzťahujú na ich predchádzajúce odpovede. Nastavením logiky odbremeníte respondentov od vypĺňania otázok, ktoré sa ich netýkajú a vy získate kvalitnejšie a cielenejšie odpovede.

Príklad: Predajca automobilov si chce spraviť prieskum o záujme zákazníkov o kúpu automobilu. Kedže chce položiť rozličné otázky respondentom, ktorí už automobil vlastnia a tým,ktorí sa ho ešte len chystajú zakúpiť, môže použiť vetvenie dotazníka na základe otázky: „Vlastníte osobný automobil?“ … následne ak respondent vyberie odpoveď „Nevlastním“ zobrazí sa mu otázka „Chystáte sa si zakúpiť nový automobil?“, prípadne ak odpovie „Vlastním“, tak bude nasledovať napríklad otázka „Koľko rokov má vaše vozidlo?“ a podobne.

Vetvenie / Logika dotazníka sa v našom systéme nastavuje takzvanými skokmi. To znamená, že v otázke ktorá má na základe výberu odpovede rozhodnúť o ďalšom smerovaní dotazníka, nastavíte v karte Logika, na základe ktorej odpovede sa má vykonať skok na konkrétnu otázku. To znamená, že ak respondent označí odpoveď ktorá má nastavený skok, ďalšia otázka v dotazníku bude až tá do ktorej bol tento skok definovaný. Otázka do ktorej chcete zvoliť skok musí vždy nasledovať v dotazníku až za otázkou ktorá má nastavenú LOGIKU.

Ako môžete vidieť z obrázka a popisu vyššie, nastavenie vetvenia dotazníka je v našom systéme skutočne jednoduché, a umožní vám urobiť kvalitné a lepšie cielené dotazníky.